Login Form

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Choose Language

   ትግርኛ     Eng

   

Google Maps

Latest News

ምረቓ ትምሃሮ

ቴክኒክን ሞያን ኮሌጅ ጥላሁን ይግዛው ብዝተፈላለየ ዓይነት ት/ቲ ከምህሮም ዝፀንሐ 223 ተምሃሮ ኣመረቑ
    ኣብ ደቡባዊ ዞባ ትግራይ ከተማ ማይጨው ዝርከብ ቴክኒክን ሞያን  ኮሌጅ ጥላሁን ይግዛው ነሓሰ 24/2007 ዓ/ም ብ7 ዘርፍታት ትም/ቲ ብደረጃ ሓደ፣ክልተን ሰለስተን ብቐትሪን  ምሸታውን  ዘምሃሮም112 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 223 ተምሃሮ ኣመሪቑ፡፡
    ብቲ ዕለት ምረቓ ተምሃሮ ብዕሊ ዝኸፈቱ ምክትል ዲን እቲ ሌጅን መተሓባበሪ  ከይዲ ስራሕ ውፅኢት መሰረት  ዝገበረ ስልጠናን ኣይተ ጎይተኦም  መንገሻ ከምዝበልዎ

 

Read more ...